GSX S150, Lỗi bánh răng đề 1500km lên hãng hỏi rõ...Tổ Ong 34 Part 12

1 107
13 2

Lỗi bánh răng đề do lỗi sản xuất, các xe trog kì lỗi theo số khung và máy sẽ đc hãng gọi điện trực tiếp.

Cảm ơn đã ủng hộ Gà
leo là leo đây
Và đây là Tổ Ong 34