Dobrota uvek pobeđuje. Zlo uvek gubi: 8 životnih istina koje svako treba da zna!

40 815
396 22 9.5

Dobrota uvek pobeđuje. Zlo uvek gubi
„Iz dobrih reči proizlazi poverenje. Iz dobrih misli proizlazi produhovljenje. Iz dobrote davanja proizlazi ljubav.“