Gheneb Malti

Il-Qormi Wine Festival il-ġimgħa d-dieħla.

L-industrija tal-inbid qed tevolvi, u ahna qed nevolvu maghha.Biex issir aktar promozzjoni ghall-prodott Malti, jittellghu diversi festivals fosthom il-"festival ...

Jingħaqdu flimkien il-kumpaniji ta' l-inbid Marsovin u Master Group.

L-inbid Malti ghandu livell ta' kwalita' li tikkompeti ma' dik ta' barra u ghalhekk dan il-prodott mizruh u mkabbar mill-Maltin ghandu jinghata l-importanza li ...

Kif tapplika fertilizzant lil pjanti (Fertilizing Potted Plants)

Kull pjanta ghanda bzonn tiekol, mhux billi nsaqqu ilma tajjeb u xemx biss izda bhal bniedem ghandhom bzonn In-Nitrogenu, il-fosfru u l-putassa flimkien ma ...

zabra tad-dwieli bit-teknika Cordon (Cordon Grape vine pruning)

Iltqajna ma Gerald Vella fejn qed jurina teknika ta' żabra tad-dwieli li tissejaħ Cordon. Id-dwieli jinżabru għall-Jannar u trid dejjem tahseb minn sena qabel ...

Il-Qtugħ tal-Għeneb (Grape Picking)

This sixth video in a series of informative one-minute clips brought to you by Malta's foremost winemaker, Emmanuel Delicata, shows the Maltese grape harvest.

Testimonials & Message of Our Lady 05/05/10 Pt5

Messagg tas-Sinjura tal-05/05/10 fuq Borg in Nadur Dan kollu li se nghid biex Fr Hayden u Fr David jghadduh lin nies. Ha naghmel xi mistoqsijiet lil Tony u Tony ...